free web hosting | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting


Za sta se koristi?Zvanicna prezentacija kompanije Forever Living Products!

STA JE ALOE VERA?

ZA STA SE KORISTI?

FLP

FLP PROIZVODI

 e-mail
Pišite ili mi se slobodno javite na telefon:
034 /331-740

 


Vraćanje u formu i podmlađivanje organizma je nešto sasvim realno i uz malo dobre volje, dostupno svima, uključujući i one koji se, prema nekim našim kriterijumima, nalaze u "odmaklim godinama".

   U osnovi svih bolesti leži nepravilna ishrana... i to "kumuje" epidemiološkoj pojavi savremenih bolesti. Sama priroda je odredila čoveku da živi bolje, srećnije i bar dva puta duže nego sto se inače živi. Međutim, ono što se događa u stomaku, u sukobu je sa prirodnim zakonima. 

   Izvršni organ kod varenja je debelo crevo. Sve što želudac i creva ne svare, sve što jetra odbaci, svi otpaci i otrovi izlučeni iz svake ćelije organizma putem krvi dospevaju i talože se u debelom crevu. Nagomilani otrovi sada imaju dovoljno vremena da postepeno prodiru kroz zid debelog creva u krvotok. Oni truju krv i to onu najčistiju, snabdevenu najčistijim sastojcima, koja se upravo sprema da krene put svake ćelije, prema svakom telesnom organu. Sada u dejstvo stupa JETRA, da spase šta se spasiti može. Ona energično izdvaja i u debelo crevo vraća otrove. Tako danas, tako sutra. Ostaje samo pitanje trenutka koliko ovo "vrzino kolo" može potrajati ...

   A jetra? Njena uloga je veoma važna. Kada creva rade u lošim uslovima, jetra automatski mora podneti veći toksički i bakterijski napor. Ona se guši i zamara. U ovakvim slučajevima drama je u tome što se ne oseća nikakav bol. Oštećenje se prikrada tiho, dan za danom, i kad stigne, avaj, do lošeg rada jetre, onda je već reč o ulasku u pakao, odnosno teške bolesti ...

   Greške u ishrani tokom jednog dana ili meseci, neće odmah dovesti do bolesti. Dešava se da prođe dugo, dugo vremena, pa je teško uspostaviti vezu između uzroka i posledica.

   Potrebno je, dakle, naučiti kako da vladamo sopstvenim zdravljem, kao nekim izuzetno skupocenim bogatstvom!

   Kada uđemo u bolest, tražimo lek, koji je trenutna pomoć, neka vrsta "štake" koji i ako uništi napadača i popravi izvesne štete nanete bolešću, ipak ne može da ukloni razlog poremećaja zdrastvene ravnoteže, odnosno duboki razlog bolesti. Ako se ne pomogne organizmu da pronađe način odbrane, ponovo će doći do bolesti koja ce biti sve češća i teža svaki sledeći put. Pravi pakleni krug.

   Svi naši organi ponašaju se, u izvesnom smislu, kao sigurnosni ventil, koji omogućavaju organizmu da ne podlegne trovanju. Tako se stvaraju zaobilazni putevi koji će sa svoje strane signalizirati:

  • pojavu bubuljica, ekcema ili sporijaze,

  • infekcije gornjih disajnih puteva koji se često pojavljuju,

  • ciste, tumori,

  • zapaljenja i grčevi u stomaku, prolivi, itd ...

   Često se ove manifestacije smatraju, što je veoma pogrešno, osnovom za bolest, pa će one, na žalost, biti predmet posebnog lečenja, a da se nije ustanovilo ko je pravi "krivac". Od senke se misli da je plen, pa se tako promaši cilj. Ako se ukinu sva izlazna vrata bolesti prema spoljnoj sredini, a ne izmeni se stanje odakle dolaze ovi zdrastveni problemi, organizam će morati, i to po svaku cenu, da pronađe način da bi rešio ovu situaciju. Pošto ne može više da izbacuje otrov napolje, moraće u sebi samom da nađe način da ga neutralizuje. Tako nastaju degenerativne bolesti ...Ovo je slučaj sa dobroćudnim tumorom koji, kada se degeneriše, postaje zloćudan. Toksini mogu biti zaustavljeni u zglobovima, bubrezima i svim ostalim organima, odnosno milionima ćelija u našem telu.

   Budućnost lekara i medicine nisu novi lekovi. Budućnost je preventivna, odnosno edukcija stanovništva da "kuću" svog organizma održavamo u dobrom stanju, kako bi se u njoj komforno što duže stanovalo.

   Da bi smo izgradili "kuću" svoga tela, čuvajući njenu upotrebljivost, moramo znati da glavnu ulogu u njoj igraju stalno prisutni svi hranljivi elementi. Ljudsko telo predstavlja jedno od čuda prirode: sem srebra i zlata u njemu, pored ostalog, ima praktično svih mineralnih sastojaka.

   Šta je smisao ovog našeg druženja? Smisao je u tome da budete nezavisni, zdravi, lepi.

   Da donosite koristi porodici i društvu sada i posle odlaska u penziju ...

   Nije važno koliko godina imate-pred Vama su godine života.

   Kakve će one biti, kako ćete ih provesti, to zavisi isključivo od Vas.

Šta je Aloe Vera?

    Istorijat Aloe se proteze 3500 godina u prošlost, mada se ova čudotvorna biljka spominje već i u Starom zavetu 6000 godina pre Hrista. Kao kraljevsku i svetu biljku poštovali su je i sa velikim uspehom koristili faraoni, indijanci, kinezi, japanci, ajurveda lekari, kao i mnogi drugi narodi i plemena, zatim Indira Gandi, Napoleon, Aleksandar Veliki, Kristofer Kolombo, Hipokrat i druge poznate ličnosti u istoriji.

    U današnje doba je na svih pet kontinenata, a sa pravom, stekla ime čudotvorne biljke. Amerikanci i Rusi je cene jer neutrališe posledice štetnog zračenja i zbog toga je kao preventivu koriste na mnogim klinikama kao dopunu RTG terapije zračenjem. Stručnjaci koji se bavi istraživanjem nazivaju je doktorom 21. veka, jer je dokazano njeno izvanredno lekovito delovanje kod ozbiljnih i teško izlečivih bolesti.

   Poznato je 300 podvrsta ove biljke od kojih samo nekoliko poseduje lekovita dejstva, ali se kao pravi istinski eliksir koristi samo Aloe Vera ili Aloe Barbadensis Miller. Iz ove biljke izdvaja se pihtijasta želatinasta masa koja se nalazi u listovima, i prerađuje se u Aloe of America, najvećoj svetskoj fabrici za proizvodnju i plasman Aloe i meda. Ova biljka ima jednu jedinu negativnu osobinu, a to je, da nekoliko sati nakon berbe gubi svoje lekovito svojstvo. To je razlog što ranije nije dospela u sve krajeve sveta.

   Sagledavši problem i procenjujući njegov značaj firma Forever Living Products (FLP) je uspela da uz saradnju poznatih istrazivačkih laboratorija, uradi najdelotvorniji stabilizacioni postupak. Godine 1978. je ovom preduzeću uspelo da proizvede, do današnjeg dana najdelotvorniji, 100%-no stabilizovan gel. Zahvaljujući tome od 1980. godine se Aloe može isporučivati u sve krajeve sveta bez opasnosti da njeno lekovito dejstvo izgubi na intezitetu. 

   Biljka se u najvećoj meri uzgaja na plantažama u dolini reke Rio Grande, dok se med sakuplja na visoravnima Arizone (Nacionalni Park). Kaktusi Aloe se zalivaju prirodnim đubrivom i u uzgoju se ne koriste nikakve hemikalije. Vlasnik firme, Rex Moughan sam uzima učešće u ekološkom pokretu (pokretu za zaštitu prirode).

   Danas je ovaj proizvod prisutan u 56 zemalja sveta, 5.000.000 ljudi radi na njegovom plasmanu, a broj zadovoljnih korisnika procenjuje se na sto miliona. Danas najveći korisnici FLP proizvoda su Japanci koji ih koriste već 20 godina.

   Aloe of America drži 92% ukupne proizvodnje, prerade i prometa Aloe dok je ostalih 8% raspoređeno na oko 1.000 preduzeća u svetu. U Americi je na šestom mestu na rang listi preduzeća sa najdinamičnijim razvojem. Proizvodi FLP poseduju KOSHER sertifikat kvaliteta i ISLAM sertifikat kvaliteta, zatim imaju zaštitni znak Internacionalnog Aloe Naučnog Saveta (IASC), kao najkvalitetniji Aloe proizvodi na svetu, koji su nadmašili kriterijume IASC-a.

   Više desetina godina se obavljaju biohemijska i klinička ispitivanja, a njihov sadržaj bi ispunio stranice jedne poveće knjige, međutim, pokušaćemo da u nekoliko redova sažmemo jedan manji deo rezultata istraživanja. FDA (Food and Drug Administration) je odobrio njeno korišćenje u lečenju oboljenja očiju, u sportskoj medicini, stomatologiji i u internoj upotrebi. Pri tome treba znati da je Američka FDA jedna od najstrožih instituta za kontrolu namirnica i lekova u svetu.

   U površinskim slojevima lišća se nalazi davno poznata žuta tečnost zvana "lateks" koja ima purgativno, holagogno, stomahično dejstvo. Od davnina su neki narodi i plemena koristili lateks. Međutim, velika je razlika između lateksa i unutrašnje providne želatinaste mase.

   Providni žele ove biljke sadrži preko 200 korisnih supstanci.

   Od toga: vitamine (karotin, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, E), minerale i oligoelemente (kalcijum, fosfor, magnezijum, kalijum, natrijum, gvožđe, bakar, hlor, mangan, hrom, cink), mono i polisaharide (celuloza, glukoza, manoza, aldonentoza, uronska kiselina, aliinaza, ramnoza, acemanan).

   Od 8 esencijalnih aminokiselina sadrži 7, a od 14 neesencijalnih aminokiselina sadrži 11. Enzimi: fosfataze, amilaza, bradikinaza (analgetik, antiflogistik, imunostimulator), katalaze, celuloza, kreatin-fosfokinaza, nukletidaze, proteze, alkali-fosfataze, lipaza.

IMUNOBIOSTIMULATIVNO DEJSTVO ALOE NA ORGANIZAM

    Kao što nam je poznato, Aloa preko digestivnog trakta omogućava varenje, apsorciju hranljivih materija, vitamina ... Treba naglasiti da je Aloa nespecifični stimulator. Posebno se mora naglasiti da stabilizovana Aloe Vera spada u nespecifične biostimulatore fizioloških funkcija organizma, što znači da jača imunološki sistem u smislu odbrane od bolesti i omogućuje bolje dejstvo specifičnih lekova u organizmu. Biohemijski sastav Aloe Vere, pomaže u jednom širokom spektru farmakodinamičkih procesa u povoljnom dejstvu, znači u normalizaciji funkcije organizma i sistemu organa, bez toksičnih pojava i nuz pojava. To je upravo ono sto Aloa nama radi u čitavom organizmu. Aloe Vera dopunjava ono što imamo kao nedostatak nepravilnom ishranom, deluje na gastro-intestinalni trakt, deluje kao imunostimulans, deluje kao antioksidans i ima specifična dejstva koja sadašnja medicina nije u stanju da objasni.

    Znači, Aloe Vera, u svemu ima izuzetno široko dejstvo. Gledajući na biološko imuno stimulaciju, sav mehanizam biostimulacije se mora gledati preko CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA, jer iz našeg CNS-a idu svi impulsi za normalno funkcionisanje organizma. Tu se treba malo ograditi treba shvatiti da je CNS, kao santa leda u vodi. Ono što vidite od sante leda, poznato je ljudskom mozgu, ono što se ne vidi, nije poznato. Znači, govori se o poznatom delu, a ona specifična dejstva, koja su neobjašnjiva, ostaju još nepoznata - tek da se istraže, a specifični deo dejstva Aloe Vera na CNS, se odvija aktivacijom svih enzima koji učestvuju u regulisanju funkcije organizma.